درباره ما

فروشگاه المپیاد آیریسک جهت دسترسی آسان دانش پژوهان المپیادی سراسر ایران به منابع کارآمد طراحی شده است. فرایند خرید در این فروشگاه بسیار ساده است و محصولات خریداری شده در مدت کوتاهی توسط ایران پست به دست خریدار خواهد رسید.