منو
Your Cart

ارسال منابع المپیادهای علمی و ادبی به سراسر ایران

المپیاد زیست


بیولوژی کمپل (جلد 3)
عدم موجودی در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-میوز و چرخه های زندگی جنسی-مندل و ایده ی ژن- اساس کوروموزومی وراثت-از ژن تا پروتئین  و .......
70,000 تومان
بیولوژی کمپل (جلد 6)
جدید عدم موجودی در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- اصول پایه ای شکل و عملکرد جانوران2- تغذیه جانوران3-گردش خون و مبادله گاز4- سیستم ایمنی5-تنظیم اسمزی و سمی6-هورمون ها و دستگاه درون ریز7-تولید مثل جانوری8-اصول پایه ای شکل و عملکرد9-دستگاه عصبی10- مکانیسم های حسی و ..
82,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سر فصل های این کتاب به شرح ذیل است :1- مقدمه ای بر اکولوژی زیست کره2- اکولوژی جمعیت3- اکولوژی جامعه4- اکوسیستم ها و اکولوژی بازیابی5- و ........
56,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :موضوعات مطرح در بررسی حیاتاساس شیمیایی حیاتآب منشا حیاتکربن و گوناگونی مولکولی در حیاتساختار و عملکرد درشت مولکول ها..
40,000 تومان
بیولوژی کمپل (جلد4)
جدید عدم موجودی در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1-تغییر نسل ها2-تکامل جمعیت ها3-خاستگاه گونه ها4-تاریخ حیات در کره ی زمین5-تبارزایی و درخت حیات6-باکتری ها و آ؛رکنا7-آغازیان8-تنوع گیاهی 1 (چگونگی سکونت گیاهان در خشکی ها )9-تنوع گیاهی 2 (تکامل گیاهان دانه دار10-قارچ ..
97,000 تومان
بیولوژی کمپل (جلد5)
جدید عدم موجودی در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سر فصل های این کتاب به شرح ذیل می باشد :1- ساختار رشد و نمو گیاهان2-کسب منابع و انتقال د رگیاهان اوندی3- خاک و تغذیه گیاه4- تولید مثل نهان دانگان و فناوری زیستی5- ‍پاسخ گیاهان به علامت های درونی و بیرونی..
49,500 تومان
رفتار شناسی
داغ موجود در انبار
زیست شناسی با رویکرد مولکولی (جلد دوم)
موجود در انبار
ناشر: فاطمی سال تولید: 1389
زیست شناسی با رویکرد مولکولی (جلد دوم) - 1389 - المپیاد زیست..
18,000 تومان
زیست شناسی گیاهی
داغ عدم موجودی در انبار
زیست شناسی گیاهی ریون (جلد دوم)
جدید عدم موجودی در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1397
در مورد این کتاب به طور خاص باید عنوان نمود که زیست شناسی ریون کتابی است جامع که همان‌گونه که از نام آن برمی آید، تلاش کرده است تا در رشته کسترده زیست شناسی را در قالب مباحث مختلف به صورت جامع در یک کتاب جمع آوری نماید. طیف متنوعی از عناوین از جمله ساختار سلول گیاهی، متابولیسم سلول گیاهی، ژنتیک..
85,000 تومان
نمايش 25 تا 36 از 55 (5 صفحه)
ماژول اطلاعیه ها
اطلاعیه...

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا شما را مطلع سازیم.

ایمیل