المپیاد زیست

المپیاد زیست


نمایش:
مرتب کردن براساس:

المپیادهای زیست شناسی ایران مرحله دوم (جلد دوم)

اين كتاب در برگيرنده آزمون‌های مرحله دوم المپياد زيست شناسی از دوره نهم تا دوره پانزدهم به هم..

30,000 تومان

بوم شناسی

بوم شناسی یکی از موضوع های جالب و در عین حال پر اهمیت زیست شناسی است. برای درک بهتر مفاهیم آن بای..

16,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد 1

این کتاب شامل سر فصل های ذیل می باشد:1- حیات در یک نگاه2- اتم ها و مولکول ها : اساس شیم..

45,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد 2

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- DNA : حامل اطلاعات ژنتیکی2- بیان ژن3..

45,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد 3

سر فصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-درک تنوع : سیستماتیک- ویروس ها و پروکاریوت..

45,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد 4

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :- ساختار رشد و تمایز گیاهان- ساختار و عملکرد..

45,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد 5

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :انتقال داخلیسیستم ایمنی : دفاع داخلیتبا..

40,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد 6

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :رفتار در جانورانمقدمه ای بر اکولوژی : اکولوژ..

30,000 تومان

بیولوژی کمپل ( جلد2)

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :- سفری به درون سلول- ساختار و عملکرد غشا..

45,000 تومان

بیولوژی کمپل (جلد 3)

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-میوز و چرخه های زندگی جنسی-مندل و ایده ی ژن..

70,000 تومان

بیولوژی کمپل (جلد 6)

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- اصول پایه ای شکل و عملکرد جانوران2- تغذیه..

82,000 تومان

بیولوژی کمپل (جلد 7)

سر فصل های این کتاب به شرح ذیل است :1- مقدمه ای بر اکولوژی زیست کره2- اکولوژی جمعیت..

56,000 تومان

بیولوژی کمپل (جلد1)

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :موضوعات مطرح در بررسی حیاتاساس شیمیایی حیات ..

23,000 تومان

بیولوژی کمپل (جلد4)

سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1-تغییر نسل ها2-تکامل جمعیت ها3-خاستگاه..

97,000 تومان

بیولوژی کمپل (جلد5)

سر فصل های این کتاب به شرح ذیل می باشد :1- ساختار رشد و نمو گیاهان2-کسب منابع و انتقال ..

49,500 تومان