کتاب‌های المپیادی جدید - مرداد 97

نوشته شده توسط irysc 2018/08/13 17:02:58 0 نظرات تازه‌های المپیادی,ناشران,

کتاب‌های جدید المپیادی که در مردادماه 1397 به فروشگاه آیریسک اضافه شده است:

  • سیستماتیک گیاهی (جلد اول) / خانه زیست‌شناسی [لینک]
  • زیست‌شناسی گیاهی ریون (جلد دوم) / خانه زیست‌شناسی [لینک]
  • زیست‌شناسی گیاهی ریون (جلد سوم) / خانه زیست‌شناسی [لینک]

ارسال یک نظر