منو
Your Cart

ارسال منابع المپیادهای علمی و ادبی به سراسر ایران

خانه‌ی زیست‌شناسی

بیولوژی سولومون جلد 2
جدید موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1395
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : 1- DNA : حامل اطلاعات ژنتیکی 2- بیان ژن 3- تنظیم بیان ژن 4- فن آوری های DNA 5- ژنوم انسان 6- و.......
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 3
جدید موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1395
سر فصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : -درک تنوع : سیستماتیک - ویروس ها و پروکاریوت ها - آغازیان - فرمانروی قارچ ها - فرمانروی گیاهان : گیاهان بدون دانه و ......
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 4
جدید موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : - ساختار رشد و تمایز گیاهان - ساختار و عملکرد برگ - ساقه ها و انتقال گیاهی - ریشه ها و تغذیه ی معدنی - تولید مثل در گیاهان گلدار و .....
45,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : انتقال داخلی سیستم ایمنی : دفاع داخلی تبادل گاز پردازش غذا و تغذیه تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید متابولیکی تنظیم غدد درون ریز تولید مثل رشد نمو در جانوران..
40,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : رفتار در جانوران مقدمه ای بر اکولوژی : اکولوژی جمعیت ها اکولوژی جامعه اکوسیستم ها و بیوسفر اکولوژی و جغرافیلی حیات انسان در محیط..
30,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : - سفری به درون سلول - ساختار و عملکرد غشا - مقدمه ای بر متابولیسم - تنفس سلولی و تخمیر - فتوسنتز - ارتباط سلولی - چرخه ی سلولی..
77,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : -میوز و چرخه های زندگی جنسی -مندل و ایده ی ژن - اساس کوروموزومی وراثت -از ژن تا پروتئین  و .......
70,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : 1- اصول پایه ای شکل و عملکرد جانوران 2- تغذیه جانوران 3-گردش خون و مبادله گاز 4- سیستم ایمنی 5-تنظیم اسمزی و سمی 6-هورمون ها و دستگاه درون ریز 7-تولید مثل جانوری 8-اصول پایه ای شکل و عملکرد 9-دستگاه عصبی 10- مکانیسم های حسی و ..
82,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سر فصل های این کتاب به شرح ذیل است : 1- مقدمه ای بر اکولوژی زیست کره 2- اکولوژی جمعیت 3- اکولوژی جامعه 4- اکوسیستم ها و اکولوژی بازیابی 5- و ........
56,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : موضوعات مطرح در بررسی حیات اساس شیمیایی حیات آب منشا حیات کربن و گوناگونی مولکولی در حیات ساختار و عملکرد درشت مولکول ها..
40,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد : 1-تغییر نسل ها 2-تکامل جمعیت ها 3-خاستگاه گونه ها 4-تاریخ حیات در کره ی زمین 5-تبارزایی و درخت حیات 6-باکتری ها و آ؛رکنا 7-آغازیان 8-تنوع گیاهی 1 (چگونگی سکونت گیاهان در خشکی ها ) 9-تنوع گیاهی 2 (تکامل گیاهان دانه دار 10-قارچ ..
97,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1398
سر فصل های این کتاب به شرح ذیل می باشد : 1- ساختار رشد و نمو گیاهان 2-کسب منابع و انتقال د رگیاهان اوندی 3- خاک و تغذیه گیاه 4- تولید مثل نهان دانگان و فناوری زیستی 5- ‍پاسخ گیاهان به علامت های درونی و بیرونی..
49,500 تومان
نمايش 1 تا 12 از 23 (2 صفحه)
ماژول اطلاعیه ها
اطلاعیه...

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

ایمیل