منو
Your Cart

خرید منابع المپیادهای علمی از هر کجای ایران

خانه‌ی زیست‌شناسی

 جانورشناسی هیکمن جلد اول
جدید عدم موجودی در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1400
کتاب هیکمن نوشته هیکمن کلیولند و زیر نظر پرفسور جمشید درویش می باشد. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.این کتاب شامل 577 صفحه ای که در سال 1396 برای بار اول و به صورت رنگی چاپ شده است.این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در 5 مبحث اصلی زیر،  جانور شناسی را م..
470,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1400
کتاب هیکمن جلد دوم نوشته هیکمن کلیولند و زیر نظر پرفسور جمشید درویش می باشد. که در انتشارات خانه زیست شناسی به چاپ رسیده است.این کتاب از صفحه 580 تا 1075 را شامل می شود ، در سال 1397 برای بار اول و به صورت رنگی چاپ شده است.این کتاب از منابع المپیاد زیست شناسی می باشد و در مبحث اصلی زیر،..
335,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1401
پرسش‌های چهارگزینه‌ای خط به خط بیولوژی کمپبل بر اساس جلدهای اول تا سوم.(همراه با پاسخ نامه کلیدی)..
170,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1401
پرسش‌های چهارگزینه‌ای خط به خط بیولوژی کمپبل بر اساس جلدهای چهارم تا پنجم.(همراه با پاسخ نامه کلیدی)..
180,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 2
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1395
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- DNA : حامل اطلاعات ژنتیکی2- بیان ژن3- تنظیم بیان ژن4- فن آوری های DNA5- ژنوم انسان6- و.......
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 3
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1395
سر فصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-درک تنوع : سیستماتیک- ویروس ها و پروکاریوت ها- آغازیان- فرمانروی قارچ ها- فرمانروی گیاهان : گیاهان بدون دانهو ......
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 4
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :- ساختار رشد و تمایز گیاهان- ساختار و عملکرد برگ- ساقه ها و انتقال گیاهی- ریشه ها و تغذیه ی معدنی- تولید مثل در گیاهان گلدارو .....
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 5
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :انتقال داخلیسیستم ایمنی : دفاع داخلیتبادل گازپردازش غذا و تغذیهتنظیم اسمزی و دفع مواد زاید متابولیکیتنظیم غدد درون ریزتولید مثلرشد نمو در جانوران..
40,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 6
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :رفتار در جانورانمقدمه ای بر اکولوژی : اکولوژی جمعیت هااکولوژی جامعهاکوسیستم ها و بیوسفراکولوژی و جغرافیلی حیاتانسان در محیط..
30,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :- سفری به درون سلول- ساختار و عملکرد غشا- مقدمه ای بر متابولیسم- تنفس سلولی و تخمیر- فتوسنتز- ارتباط سلولی- چرخه ی سلولی..
140,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-میوز و چرخه های زندگی جنسی-مندل و ایده ی ژن- اساس کوروموزومی وراثت-از ژن تا پروتئین  و .......
160,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- اصول پایه ای شکل و عملکرد جانوران2- تغذیه جانوران3-گردش خون و مبادله گاز4- سیستم ایمنی5-تنظیم اسمزی و سمی6-هورمون ها و دستگاه درون ریز7-تولید مثل جانوری8-اصول پایه ای شکل و عملکرد9-دستگاه عصبی10- مکانیسم های حسی و ..
240,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 28 (3 صفحه)
همراهتون هستیم . . .
ارسال کتاب از شنبه تا چهارشنبه، هر روز به سراسر ایران

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا شما را مطلع سازیم.

ایمیل