منو
Your Cart

خرید منابع المپیادهای علمی از هر کجای ایران

خانه‌ی زیست‌شناسی

بیولوژی سولومون جلد 2
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1395
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- DNA : حامل اطلاعات ژنتیکی2- بیان ژن3- تنظیم بیان ژن4- فن آوری های DNA5- ژنوم انسان6- و.......
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 3
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1395
سر فصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-درک تنوع : سیستماتیک- ویروس ها و پروکاریوت ها- آغازیان- فرمانروی قارچ ها- فرمانروی گیاهان : گیاهان بدون دانهو ......
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 4
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :- ساختار رشد و تمایز گیاهان- ساختار و عملکرد برگ- ساقه ها و انتقال گیاهی- ریشه ها و تغذیه ی معدنی- تولید مثل در گیاهان گلدارو .....
45,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 5
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :انتقال داخلیسیستم ایمنی : دفاع داخلیتبادل گازپردازش غذا و تغذیهتنظیم اسمزی و دفع مواد زاید متابولیکیتنظیم غدد درون ریزتولید مثلرشد نمو در جانوران..
40,000 تومان
بیولوژی سولومون جلد 6
موجود در انبار
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1393
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :رفتار در جانورانمقدمه ای بر اکولوژی : اکولوژی جمعیت هااکولوژی جامعهاکوسیستم ها و بیوسفراکولوژی و جغرافیلی حیاتانسان در محیط..
30,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :- سفری به درون سلول- ساختار و عملکرد غشا- مقدمه ای بر متابولیسم- تنفس سلولی و تخمیر- فتوسنتز- ارتباط سلولی- چرخه ی سلولی..
105,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :-میوز و چرخه های زندگی جنسی-مندل و ایده ی ژن- اساس کوروموزومی وراثت-از ژن تا پروتئین  و .......
130,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1- اصول پایه ای شکل و عملکرد جانوران2- تغذیه جانوران3-گردش خون و مبادله گاز4- سیستم ایمنی5-تنظیم اسمزی و سمی6-هورمون ها و دستگاه درون ریز7-تولید مثل جانوری8-اصول پایه ای شکل و عملکرد9-دستگاه عصبی10- مکانیسم های حسی و ..
150,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سر فصل های این کتاب به شرح ذیل است :1- مقدمه ای بر اکولوژی زیست کره2- اکولوژی جمعیت3- اکولوژی جامعه4- اکوسیستم ها و اکولوژی بازیابی5- و ........
75,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :موضوعات مطرح در بررسی حیاتاساس شیمیایی حیاتآب منشا حیاتکربن و گوناگونی مولکولی در حیاتساختار و عملکرد درشت مولکول ها..
65,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سرفصل های این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :1-تغییر نسل ها2-تکامل جمعیت ها3-خاستگاه گونه ها4-تاریخ حیات در کره ی زمین5-تبارزایی و درخت حیات6-باکتری ها و آ؛رکنا7-آغازیان8-تنوع گیاهی 1 (چگونگی سکونت گیاهان در خشکی ها )9-تنوع گیاهی 2 (تکامل گیاهان دانه دار10-قارچ ..
155,000 تومان
ناشر: خانه‌ی زیست‌شناسی سال تولید: 1399
سر فصل های این کتاب به شرح ذیل می باشد :1- ساختار رشد و نمو گیاهان2-کسب منابع و انتقال د رگیاهان اوندی3- خاک و تغذیه گیاه4- تولید مثل نهان دانگان و فناوری زیستی5- ‍پاسخ گیاهان به علامت های درونی و بیرونی..
75,000 تومان
نمايش 1 تا 12 از 26 (3 صفحه)
همراهتون هستیم . . .
ارسال کتاب از شنبه تا چهارشنبه، هر روز به سراسر ایران

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا شما را مطلع سازیم.

ایمیل